SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere

- de alternatives faglige forening.

Jeg har siddet i SAB´s Hovedbestyrelse i 22 år (1985 - 2007) (heraf 2 år som landsformand).

Jeg har haft sæde i Sundhedsstyrelsens Råd

vedr. Alternativ Behandling som brancherepræsentant i 26 år (1989 - 2015).

Et meget, meget spændende Råd,

hvor vi gennem en konstruktiv dialog gennem årene

har opnået mange spændende resultater.

I perioden 2004 til 2015 har jeg desuden været tilknyttet Sundhedsstyrelsen

som rådgiver i forbindelse med den nye Registreringsordning for Alternative Behandlere (RAB-ordningen),

som Folketinget vedtog i foråret 2004.

SundhedsRådet er navnet på en alternativ landsorganisation,

som har virket som paraplyorganisation for primært alternative behandlerforeninger.

Organisationen valgte i 1998 mig som deres første formand.

RABforum er en ny paraplyorganisation ( stiftet 2.4.05) for alternative behandlerforeninger,

hvis medlemskreds er alternative behandlerforeninger,

som har opnået Sundhedsstyrelsens tilladelse til at RAB-registrere (altså kvalitetsstemple) deres medlemmer.

Jeg har siddet i RABforums hovedbestyrelse siden starten i april 2005.